Nakládání s osobními údaji

Kontaktní formulář

Odesláním vyplněného formuláře potvrzujete zájem o zařazení všech Vámi vyplněných osobních údajů do marketingové databáze realitní kanceláře Realika Ostrov, sloužící k zasílání novinek a aktuálních nabídek.
Berete na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a potvrzujete, že všechny údaje jsou vyplněny pravdivě.

Reference

Odesláním reference souhlasíte s jejím zveřejněním na internetových stránkách, vč. Vašeho jména, pokud jej uvedete. Vyhrazujeme si právo Vaši recenzi redakčně upravit.

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Jméno a příjmení OSVČ: Ing. Jan Koutný - Realitní kancelář REALIKA

IČO: 11364823

Sídlo provozovny: Lidická 1201, Ostrov

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 353 821 431

 

dále jen „Správce

 

Vážení klienti, abych mohl plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

 

 • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) je Správce.
 • Vaše osobní údaje zpracovávám pro účely realitní činnosti.
 • Zpracovávám tyto vaše osobní údaje: jméno a příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, poštovní adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankovního účtu.
 • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání zakázky.
 • Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
 • Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách, zpracovávám vaše jméno a příjmení, telefonický kontakt a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
 • Vaše osobní údaje poskytuji jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytuji. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 • Při zpracování vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 • Nemám v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.
 • Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.