Průkaz energetické náročnosti budovy

Povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) ukládá zákon při výstavbě všech nových budov a větších změnách dokončených budov. Od 1.1.2013 novela zákona zavádí povinnost předkládání PENB rovněž při prodeji a pronájmu budovy.

Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící dokument. Posuzuje úroveň stávajícího energetického hospodářství objektu a na základě toho zatřídí tento dokument objekt na stupnici A až G energetické náročnosti. Průkaz objekt hodnotí z hlediska potřeby všech energií, tedy nejen potřeby energie na vytápění, ale i z hlediska potřeby energie na ohřev teplé vody, potřeby energie na vzduchotechnická zařízení a klimatizaci.

RK REALIKA PRO VÁS ZAJISTÍ VYHOTOVENÍ PENB